Strona główna

Witamy na stronie Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Zakład mieści się na ul. Erazma Ciołka 27, jego kierownikiem jest dr hab. n. med. Jacek Imiela, profesor CMKP.

Zakład znajduje się na II piętrze budynku, pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmują następujące pokoje:

211 - dr hab. n. med. Jacek Imiela, Kierownik Zakładu

209B - mgr Teresa Paszek, dr Zofia Sienkiewicz

209C - dr Halina Cieślak, mgr Barbara Knoff, dr Mariola Pietrzak

209D - dr Anna Idzik, dr Ewa Kobos, dr Anna Leńczuk - Gruba,mgr Joanna Parkitna

212 - Sekretariat Zakładu, referent Anna Urbanik

209A - Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek,
Pełnomocnik Dziekana ds. Szkoleń Podyplomowych - dr Grażyna Wójcik,
starszy referent ds. Szkoleń Podyplomowych - Anna Rychlica

Ogłoszenia

Informacja dla studentów I roku mgr stacjonarnego i niestacjonarnego-Wcześniejszy termin egzaminu z zarządzania w pielęgniarstwie

Pani dr Grażyna Wójcik informuje, że w dniu 27 marca 2015 r. (piątek) o godz. 13.00 w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego  odbędzie się wcześniejszy termin egzaminu z zarządzania w pielęgniarstwie. Jednocześnie informujemy, że powyższy termin dotyczy wyłącznie studentów, którzy złożyli podania o zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach z w/w przedmiotu i zostały one pozytywnie rozpatrzone.

INFORMACJA

W związku z  przedłużającym się zwolnienieniem lekarskim referenta Zakładu - Pani Anny Urbanik, pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego zwracają się z prośbą o  przekazywanie informacji drogą e-mailową bezpośrednio do nauczyciela (adresy w zakładce: Pracownicy) oraz rozwiązywanie problemów podczas dyżurów nauczycieli akademickich, (godziny dyżurów są podane na stronie Zakładu).

Indeksy do wpisu zaliczeń semestralnych prosimy dostarczać bezpośrednio do nauczyciela odpowiedzialnego za zaliczenie przedmiotu.

Za utrudnienia wszystkich Państwa Serdecznie Przepraszamy

Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego