Strona główna

Witamy na stronie Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego

Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego został powołany do życia Zarządzeniem JM Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z 2004 roku.
Kierownikiem Zakładu została prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska; funkcję tę pełniła do września 2008 roku. W Zakładzie było zatrudnionych trzech pracowników naukowo - dydaktycznych na stanowisku asystenta
 w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz trzech pracowników dydaktycznych na stanowisku wykładowcy. 
Począwszy od 1 pażdziernika 2008 roku funkcję Kierownika Jednostki pełni
 dr hab. n. med. Jacek Imiela, profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
w Zakładzie zatrudnionych jest dziewięć osób na stanowiskach naukowo – dydaktycznych.

Zakład mieści się na ul. Erazma Ciołka 27, znajduje się na II piętrze budynku, pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmują następujące pokoje:

211 - dr hab. n. med. Jacek Imiela, Kierownik Zakładu

209B - mgr Teresa Paszek, dr Zofia Sienkiewicz

209C - dr Halina Cieślak, mgr Barbara Knoff, dr Mariola Pietrzak

209D - dr Anna Idzik, dr Ewa Kobos, dr Anna Leńczuk - Gruba

212 - Sekretariat Zakładu, referent Anna Mierzejewska

209A - Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek,
Pełnomocnik Dziekana ds. Szkoleń Podyplomowych - dr Grażyna Wójcik,
starszy referent ds. Szkoleń Podyplomowych - Anna Rychlica

Ogłoszenia

Egzamin poprawkowy z pielęgniarstwa europejskiego.

Egzamin poprawkowy z pielęgniarstwa europejskiego odbędzie się dnia 3 lutego 2017 roku o godz. 13.00 w Zakładzie Pielęgniarstwa Spolecznego. Na egzamin można zgłaszać się od godziny 12-ej.

UWAGA ZALICZENIE PRZEDMIOTU SOCJOLOGIA - INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU LICENCJATU PIELĘGNIARSTWA

Pani mgr Paszek informuje, że studenci, którzy nie zaliczyli JEDNEJ Z CZĘŚCI KOLOKWIUM (czyli seminariów lub wykładów, lub samokształcenia ) mogą zgłosić się do niej dnia 13 grudnia (wtorek) o godz. 1215 w celu poprawienia TEJ JEDNEJ CZĘŚCI ZALICZENIA.

Studenci, którzy mają do poprawienia WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ Z CZĘŚCI KOLOKWIUM (czyli seminaria i wykład lub seminaria i samokształcenia lub  wykład i samokształcenie) mogą zgłosić się dnia 15 grudnia 2016 roku (czwartek) o godz. 1030 w celu poprawy TYCH CZĘŚCI ZALICZENIA.