Strona główna

Witamy na stronie Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Zakład mieści się na ul. Erazma Ciołka 27, jego kierownikiem jest dr hab. n. med. Jacek Imiela, profesor CMKP.

Zakład znajduje się na II piętrze budynku, pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmują następujące pokoje:

211 - dr hab. n. med. Jacek Imiela, Kierownik Zakładu

209B - mgr Teresa Paszek, dr Zofia Sienkiewicz

209C - dr Halina Cieślak, mgr Barbara Knoff, dr Mariola Pietrzak

209D - dr Anna Idzik, dr Ewa Kobos, dr Anna Leńczuk - Gruba,mgr Joanna Parkitna

212 - Sekretariat Zakładu, referent Anna Urbanik

209A - Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek,
Pełnomocnik Dziekana ds. Szkoleń Podyplomowych - dr Grażyna Wójcik,
starszy referent ds. Szkoleń Podyplomowych - Anna Rychlica

Ogłoszenia

Informacja dla II roku niestacjonarnych studiów magisterskich!!!

Informujemy, że teczki dydaktyczne w ramach realizacji przedmiotu Dydaktyka medyczna należy złożyć w terminie do 20 maja 2015 r. (środa). Teczki należy dostarczyć do Sekretariatu Zakładu lub bezpośrednio do wykładowców prowadzących zajęcia w godzinach ich dyżurów dydaktycznych. Jednocześnie przypominamy, że brak rozliczenia z teczki dydaktycznej skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

Informacja dla studentów I roku mgr stacjonarnego i niestacjonarnego-Wcześniejszy termin egzaminu z zarządzania w pielęgniarstwie

Pani dr Grażyna Wójcik informuje, że w dniu 27 marca 2015 r. (piątek) o godz. 13.00 w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego  odbędzie się wcześniejszy termin egzaminu z zarządzania w pielęgniarstwie. Jednocześnie informujemy, że powyższy termin dotyczy wyłącznie studentów, którzy złożyli podania o zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach z w/w przedmiotu i zostały one pozytywnie rozpatrzone.