Strona główna

Witamy na stronie Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Zakład mieści się na ul. Erazma Ciołka 27, jego kierownikiem jest dr hab. n. med. Jacek Imiela, profesor CMKP.

Zakład znajduje się na II piętrze budynku, pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmują następujące pokoje:

211 - dr hab. n. med. Jacek Imiela, Kierownik Zakładu

209B - mgr Teresa Paszek, dr Zofia Sienkiewicz

209C - dr Halina Cieślak, mgr Barbara Knoff, dr Mariola Pietrzak

209D - dr Anna Idzik, dr Ewa Kobos, dr Anna Leńczuk - Gruba,mgr Joanna Parkitna

212 - Sekretariat Zakładu, referent Anna Urbanik

209A - Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek,
Pełnomocnik Dziekana ds. Szkoleń Podyplomowych - dr Grażyna Wójcik,
starszy referent ds. Szkoleń Podyplomowych - Anna Rychlica

Ogłoszenia

Zaległości z przedmiotu Socjologia

 

 UWAGA !!

Wszyscy studenci mający jakiekolwiek zaległości z przedmiotu      

                                             SOCJOLOGIA 

Pani mgr Teresa Paszek  ma dyżur w piątek 20 maja w godzinach 15.00-18.00


Można również składać już indeksy do sekretariatu.


ZALICZENIE Z ZARZĄDZANIA W PIELĘGNIARSTWIE

 Zaliczenie pisemne wykładów i seminariów  z przedmiotu zarządzanie:

18 maja godz 15.00 Aula A -studenci studiów dziennych

22 maja godz. 9:00 Aula im.Prof.L.Paszkiewicza Centrum Biostruktury- studenci studiów zaocznych

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 Egzamin z Zarządzania w pielęgniarstwie odbędzie się w następujący sposób:

 Studenci dzienni :

 termin zerowy - 9 czerwca w godz. 18.00 - 20.00 sala 203 w  CD

 termin obowiązkowy - 20 czerwca godz. 14.00 - 19.00, ZPS

ul. Ciołka 27

                                                  oraz

21 czerwca: 14.00 - 19.00, ZPS, ul. Ciołka 27

 (studenci podzielą się sami- osoba odpowiedzialna : starosta grupy)

 

Studenci zaoczni:

 termin zerowy - 4 czerwca, godz. 16.30 - 18.30, ZPS, ul. Ciołka 27

 termin obowiązkowy - 11 czerwca w godz. 9.00 - 12.00, ZPS,

ul. Ciołka 27.