Strona główna

Witamy na stronie Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Zakład mieści się na ul. Erazma Ciołka 27, jego kierownikiem jest dr hab. n. med. Jacek Imiela, profesor CMKP.

Zakład znajduje się na II piętrze budynku, pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmują następujące pokoje:

211 - dr hab. n. med. Jacek Imiela, Kierownik Zakładu

209B - mgr Teresa Paszek, dr Zofia Sienkiewicz

209C - dr Halina Cieślak, mgr Barbara Knoff, dr Mariola Pietrzak

209D - dr Anna Idzik, dr Ewa Kobos, dr Anna Leńczuk - Gruba,mgr Joanna Parkitna

212 - Sekretariat Zakładu, referent Anna Urbanik

209A - Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek,
Pełnomocnik Dziekana ds. Szkoleń Podyplomowych - dr Grażyna Wójcik,
starszy referent ds. Szkoleń Podyplomowych - Anna Rychlica

Ogłoszenia

Praktyki w ramach realizacji przedmiotu- studenci I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów

Informujemy, studentów I roku studiów magisterskich stacjonarnych
i niestacjonarnych, że można zapisywać się do prac w Komisji Rekrutacyjnej na studia
w ramach realizacji przedmiotu Dydaktyka medyczna.

ZAPISY TRWAJĄ DO 2 LIPCA !!

Poniżej podaję terminy na które można się zapisywać:

08 lipca godz. 8.45 egzamin sprawnościowy Basen Nowa Fala Na Woli  (warto zabrać podkoszulek, krótkie spodnie i klapki

09 lipca godz. 8.45 egzamin sprawnościowy na bieżni- Agrykola

13 do 31 lipca od godz. 8.00 regularna rekrutacja- Centrum Biblioteczne

Zapisywać się można: osobiście w Sekretariacie Pielęgniarstwa Społecznego, bądź mailowo na adres zps@wum.edu.pl.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do mgr Joanny Parkitnej  tel. 603 723 595

UWAGA!  Przypominamy o zabraniu ze sobą Karty Praktyk z Dydaktyki aby mogli Państwo uzyskać wpis – potwierdzenie o odbyciu praktyk w Rekrutacji.

 

Informacje techniczne nie dla studentów:

1. praktyki trwają 2 dni

2. zaczynamy różnie - podczas egzaminów na bieżni oraz na basenie około 8.45 , podczas regularnej rekrutacji, w Centrum Dydaktycznym od godz. 8.00

INFORMACJA

W związku z  przedłużającym się zwolnienieniem lekarskim referenta Zakładu - Pani Anny Urbanik, pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego zwracają się z prośbą o  przekazywanie informacji drogą e-mailową bezpośrednio do nauczyciela (adresy w zakładce: Pracownicy) oraz rozwiązywanie problemów podczas dyżurów nauczycieli akademickich, (godziny dyżurów są podane na stronie Zakładu).

Indeksy do wpisu zaliczeń semestralnych prosimy dostarczać bezpośrednio do nauczyciela odpowiedzialnego za zaliczenie przedmiotu.

Za utrudnienia wszystkich Państwa Serdecznie Przepraszamy

Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego