Strona główna

Witamy na stronie Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Zakład mieści się na ul. Erazma Ciołka 27, jego kierownikiem jest dr hab. n. med. Jacek Imiela, profesor CMKP.

Zakład znajduje się na II piętrze budynku, pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmują następujące pokoje:

211 - dr hab. n. med. Jacek Imiela, Kierownik Zakładu

209B - mgr Teresa Paszek, dr Zofia Sienkiewicz

209C - dr Halina Cieślak, mgr Barbara Knoff, dr Mariola Pietrzak

209D - dr Anna Idzik, dr Ewa Kobos, dr Anna Leńczuk - Gruba,mgr Joanna Parkitna

212 - Sekretariat Zakładu, referent Anna Urbanik

209A - Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek,
Pełnomocnik Dziekana ds. Szkoleń Podyplomowych - dr Grażyna Wójcik,
starszy referent ds. Szkoleń Podyplomowych - Anna Rychlica

Ogłoszenia

Udział w Konferencji w ramach zajęć.

UWAGA!

Wszystkich studentów mających zajęcia z Pielęgniarstwa Europejskiego w dniu 08.10.2015 od godziny 10:15 czyli

grupy 2 i 5 zapraszamy na obowiązkowe uczestnictwo (w ramach zajęć) w Konferencji Miejsce Pielęgniarki w

Systemie Ochrony Zdrowia, miejsce: aula B Centrum Dydaktyczne. Szczegóły na www.wnoz.wum.edu.pl/aktualności


UWAGA studenci II roku studiów magisterskich stacjonarnych

Informujemy że w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE, tj. do dnia 15 grudnia 2015 r. należy rozliczyć się z teczki dydaktycznej w ramach realizacji przedmiotu dydaktyka medyczna. Teczkę należy złożyć w Sekretariacie lub bezpośrednio u wykładowcy prowadzącego zajęcia. Jednocześnie przypominamy, że brak teczki dydaktycznej skutkuje NIEDOPUSZCZENIEM DO EGZAMINU.