Strona główna

Witamy na stronie Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Zakład mieści się na ul. Erazma Ciołka 27, jego kierownikiem jest dr hab. n. med. Jacek Imiela, profesor CMKP.

Zakład znajduje się na II piętrze budynku, pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmują następujące pokoje:

211 - dr hab. n. med. Jacek Imiela, Kierownik Zakładu

209B - mgr Teresa Paszek, dr Zofia Sienkiewicz

209C - dr Halina Cieślak, mgr Barbara Knoff, dr Mariola Pietrzak

209D - dr Anna Idzik, dr Ewa Kobos, dr Anna Leńczuk - Gruba,mgr Joanna Parkitna

212 - Sekretariat Zakładu, referent Anna Urbanik

209A - Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek,
Pełnomocnik Dziekana ds. Szkoleń Podyplomowych - dr Grażyna Wójcik,
starszy referent ds. Szkoleń Podyplomowych - Anna Rychlica

Ogłoszenia

NIECZYNNY SEKRETARIAT

Informujemy, że w dniach 22 lutego - 9 marca 2015 roku Sekretariat Zakładu będzie nieczynny. W związku z powyższym bardzo prosimy o kontakt mailowy.

UWAGA studenci II roku studiów magisterskich stacjonarnych

Informujemy że w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE, tj. do dnia 19 grudnia 2014 r. należy rozliczyć się z teczki dydaktycznej w ramach realizacji przedmiotu dydaktyka medyczna. Teczkę należy złożyć w Sekretariacie lub bezpośrednio u wykładowcy prowadzącego zajęcia. Jednocześnie przypominamy, że brak teczki dydaktycznej skutkuje NIEDOPUSZCZENIEM DO EGZAMINU.