Strona główna

Witamy na stronie Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego

Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego został powołany do życia Zarządzeniem JM Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z 2004 roku.
Kierownikiem Zakładu została prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska; funkcję tę pełniła do września 2008 roku. W Zakładzie było zatrudnionych trzech pracowników naukowo - dydaktycznych na stanowisku asystenta
 w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz trzech pracowników dydaktycznych na stanowisku wykładowcy. 
W latach 2008-2018  funkcję Kierownika Jednostki pełnił
 dr hab. n. med. Jacek Imiela, profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;  od dnia  1 października 2018 roku stanowisko Kierownika Jednostki objął dr hab. n. med. Tomasz Kryczka.
W Zakładzie zatrudnionych jest dziesięć osób na stanowiskach naukowo – dydaktycznych.

Zakład mieści się na ul. Erazma Ciołka 27, znajduje się na II piętrze budynku, pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmują następujące pokoje:

211 - dr hab. n. med. Tomasz Kryczka, KIEROWNIK ZAKŁADU,

         dr hab. n. med. Jacek Imiela, 

209B - dr Beata Dziedzic, dr Zofia Sienkiewicz

209C - mgr Barbara Knoff, dr Mariola Pietrzak

209D - dr Anna Idzik, dr Ewa Kobos, dr Anna Leńczuk - Gruba, dr Rafał Maciąg

212 - Sekretariat Zakładu, referent Anna Mierzejewska

209A - Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek,
Pełnomocnik Dziekana ds. Szkoleń Podyplomowych - dr Grażyna Wójcik,
starszy referent ds. Szkoleń Podyplomowych - Anna Rychlica